COACHANDE LEDARSKAP FÖR FRAMGÅNG

ÖPPET PROGRAM FÖR CHEFER & ledarE i

coachande ledarskap genom programmet Coach2lead

Vårt program riktar sig chefer och ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning som vill utvecklas i sitt ledarskap.


För att nå största möjliga effekt med våra program är de uppdelade i tio moduler som fördelas över en period på 6-12 månader.


Smågrupps mötena, så kallade Lär-Accelerations-Grupper, förläggs lokalt med en coach som samtalsledare (så nära deltagarnas hemort som möjligt). Detta för att skapa förutsättningar för ett bra erfarenhetsutbyte och för att arbeta med anpassade frågor och för deltagarna aktuella situationer.


För mer information, kostnad, kontakta: po@coach2lead.se


Med mer än 20 års erfarenhet av coaching och att träna chefer i ledarskap, underbyggd av egen forskning, kan vi erbjuda ledarträning som leder till verklig utveckling - state of the art.


Po Lindvall, är management konsult, författare, industri-doktorand och certifierad av EMCC på den högsta nivån, EIA Master Practitioner Coach.
(EIA = European Individual Accreditation utdelas av EMCC, European Mentoring & Coaching Council)
I programmen medverkande coacher är alla medlemmar av EMCC och följer denna branschorganisations etiska kod

(www.emccouncil.org).Boken Coachologi av Po Lindvall

publicerades 2005.


Organisationer våra coacher arbetat med:

Ericsson Telecom, Telia Megacom, TeliaSonera, Ford, Oilmek, Polisen, Föreningssparbanken, Scania, Haldex Barnes, Quesada, Haninge kommun, Huddinge kommun, Försvarsmakten, Globalt Mediabolag (namn får ej anges), MediaHouse, Svensk Fastighetsförmedling, Roche (Sve, Nor Dan), Amgen (Sve, Nor, Fin), Trevise Bank, Stockholms Fondbörs IT, Enköpings Lasarett, SKUT, Åre Continental Inn, Arvid Svensson Pro, Matchning Södertörn, SAQ Kontroll, Data Distribution, Svenska Skidförbundet, Svenska Rodellandslaget, Svenska Boxningsförbundet, samt ett antal medelstora och mindre företag.

 
http://framgangskulturinstitutet.se

Organisationer som utvecklat ett coachande ledarskap har visat sig nå större framgång än andra organisationer. I en fallstudie kunde vi påvisa att en organisation på ett år ökade sin produktivitet med närmre 20% samtidigt som sjuktalen halverades (från 9 - 4,5%) och personalomsättningen minskade betydligt (från ca 30 - 6%). Vad var det värt? Redan år ett ca 65 miljoner kronor. Har ni råd att inte ta reda på hur ni kan nå större framgång genom att utveckla ett coachande ledarskap i er organisation?
Po Lindvall citeras i juni/juli numret 2012 av tidningen Chef och i DN Jobb i juli:


”För coaching på executive nivå krävs kvalificerad coachutbildning på högre nivå... och flera års praktik”. I artikeln står också: Po Lindvall menar att många ledarutvecklingsprogram fokuserar på självinsikt, att förstå hur man själv fungerar. ”Men man får ingen hjälp, inga metoder för att kunna utveckla sitt ledarskap.”


I Framgångskultur Institutets program i Coach2Lead får Du ta del av konkreta, praktiska och evidensbaserade metoder. Metoder som hjälper dig som ledare att utveckla ditt ledarskap så Du kan skapa ökad motivation, produktivitet och kreativitet i din organisation.Dessa är alla framstående och meriterade både praktiker och forskare.


Uttalanden från deltagare i utbildningar ledda av Po:

  1. Medryckande. Bra med tid för diskussioner.

  2. Engagerat, bra med både skriftlig (att få power point) och muntlig framställning, bra exempel samt gruppaktiviteter.

  3. Det var mycket intressant.

  4. Mkt intressant och skulle vilja fördjupa mig mera.

  5. Relevant och intressant.

  6. Många bra storys lite för många "modeller"

  7. Mycket användbart.

  8. Mycket intressant ämne och lätt att förstå.

  9. Bra att få information om olika teorier och utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

  10. Mycket bra med demonstrationen av coaching.


Utvärdering av genomförd kurs:

Som referens för genomförda program kan du här se hur deltagarna betygsatte en av våra utbildningar i coaching:


Genomförande; sätt att genomföra momentet,

betyg: 9,4

Innehåll; kvalitet, lätt att förstå, intressant,

betyg: 9,3

Användbarhet; kan du direkt använda det du lärt dig, betyg: 9,6                Medelbetyg 9,4